logo

GARANCIA SHQIPTARE.
Standarti i duhur per cilesine e produkteve tuaja!

Garancia Shqiptare. Standarti i duhur
per cilesine e produkteve tuaja.

Përse të kërkoni produktet e GARANCIA SHQIPTARE?
Nevoja e prodhuesve për pozicionim në treg dhe për sigurim të konsumatorit mbi karakteristikat e produkteve, sigurohet nëpërmjet:

  • Origjinë Shqiptare e Garantuar.
  • Siguri e Garantuar: Asnjë OMGJ në çdo fazë.
  • Cilësi për të Kënaqur Pritshmërinë e Konsumatorëve.
  • Sistem Kontrolli Përgjatë Gjithë Zinxhirit
  • Vetëdijshmëri Mjedisore.
  •  

icon1

Prodhime Jugu
www.prodhime-jugu.org

icon1Alpe Albania
www.alpe-albania.org
icon1

Albanian Guarantee
www.albanianguarantee.org

Çfarë është Garancia Shqiptare?

Një gamë e gjerë produktesh të prodhuar dhe prezantuar në treg, mbajnë ose promovohen si ‘produkte me prejardhje nga Shqipëria’. Megjithatë, konsumatorët po e kuptojnë gjithnjë e më tepër se promovimi i një produkti si produkt nga Shqipëria, nuk do të thotë se ai produkt është në të vërtetë i prodhuar dhe përpunuar në territorin e Shqipërisë.
kliko për më shumë...

GARANCIA SHQIPTARE.

Garancia Shqiptare është një sistem etiketimi i cili i siguron konsumatorët mbi origjinën dhe karakteristikat e produkteve ushqimore, nëpërmjet zbatimit të kërkesave të rregullores në nivelin e prodhimit, përpunimit si dhe kontrolleve strikte të realizuara në të gjitha fazat e prodhimit, përpunimit dhe tregtimit.

Produktet e çertifikuara si GARANCIA SHQIPTARE do të identifikohen në treg nëpërmjet këtyre logove (shenjave):http://www.suissegarantie.ch/clear.gif

icon icon

Këto shenja identifikojnë jo vetëm produktet cilësore, por edhe karakteristikat e veçanta të natyrës, tokës, klimës dhe traditës sonë.


Mbështetur nga:

sdc  


Na kontaktoni!

Address: Blv. Zogu I, P. Kischberger, Tirane, Albania.
Telephone: +355 4 24 15 890
FAX: +355 4 24 15 890
E-mail: iriskazazi@msn.com
albanianmarketingassociation@gmail.com

Konsumatorë, kërkoni logot tona në rafte!
Sigurohuni që produktet janë vërtet të prodhuara në Shqipëri!

GARANCIA SHQIPTARE është ndërtuar me qëllimin e shquarjes së produkteve të prodhura dhe përpunuara në Shqipëri, respektimit të kërkesave të cilat udhëheqin konsumatorin në zgjedhjen e produkteve ushqimore gjatë blerjes. ”

- GARANCIA SHQIPTARE